W lutym br. ruszyła IV edycja kursu ALPHA. Celem spotkań jest dyskusja na temat wiary.

W lutym  br. w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu odbyło się pierwsze spotkanie IV edycji kursu ALPHA organizowane przez wspólnoty chrześcijańskie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Cykl liczy 10 sesji. W zajęciach bierze udział 31 osadzonych. Głównym założeniem kursu jest zaproszenie osadzonych do spotkania z Bogiem i głoszenie wiary katolickiej.
Grupa w tutejszym zakładzie karnym powstała 4 lata temu. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych, pozytywnie wpływa na ich codzienną postawę poruszając ich wrażliwość duchową i moralną poprzez pogłębianie przeżyć religijnych. Pozwala im odnaleźć właściwą drogę życiową i wskazuje kierunek do lepszego życia w zgodzie z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi. Grupę prowadzą koordynator siostra miłosierdzia Małgorzata Słomka z domu rekolekcyjnego w Piwnicznej oraz osoby świeckie. 

Tekst: ppor. Jan Odelga
Zdjęcia: ppor. Jan Odelga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej