W zakładzie karnym w Nowym Sączu 23 maja odbyły się ćwiczenia ochronno - obronne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

      W zakładzie karnym w Nowym Sączu odbyły się wczoraj ćwiczenia ochronno obronne realizowane przy współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Nowym Sączu. W ćwiczeniach wzięła udział Grupa Interwencyjna Służby Więziennej w Krakowie. Celem ćwiczeń było doskonalenie sposobu kierowania działaniami ochronnymi, sprawdzenie umiejętności współdziałania i koordynacji realizowanych przedsięwzięć przez funkcjonariuszy SW z innymi służbami mundurowymi. Przedmiotem ćwiczeń była rownież likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa jednostki oraz zgodnego z prawem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W dniu dzisiejszym wspólne podejmowanie działania obronne z jednostkami współdziałającymi, miały na celu likwidację zagrożenia spowodowanego buntem osadzonych, likwidacją zagrożenia pożarowego oraz ewakuacją osób zagrożonych.

Ćwiczenia ochronne odbywają się w sądeckim więzieniu cyklicznie. Podczas szkoleń zakłada się rożne scenariusze zdarzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa. To wszystko jest po to, aby w sytuacji realnego zagrożenia działać szybko, pewnie i skutecznie. Przed i po zakończeniu ćwiczeń, dokonuje się analizy założeń, szczegółowej oceny i analizy podejmowanych działań.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki

Zdjęcia: archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej