W dniu 24 czerwca, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej - Bp Stanisław Salaterski, udzielił sakramentu bierzmowania więźniom przebywającym w sądeckiej jednostce penitencjarnej.

         W dniu 24 czerwca biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Bp Stanisław Salaterski, udzielił sakramentu bierzmowania więźniom przebywającym w sądeckiej jednostce penitencjarnej.W myśl obowiązujących przepisów osadzeni w zakładach karnych mają prawo do wykonywania praktyk religijnych, korzystania z posług religijnych, bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu. W wykonywaniu kary pozbawienia wolności mogą współdziałać kościoły i związki wyznaniowe. Sakrament bierzmowania przyjęło siedmiu osadzonych. Na co dzień osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w mszach świętych, spotkaniach grupy modlitewnej. Kapelan w sądeckim więzieniu, o. Mirosław Depka stara się angażować więźniów do udziału we wszelkich podejmowanych przedsięwzięciach. Osadzeni przygotowują między innymi drogę krzyżowa, szopkę bożonarodzeniową, biorą udział w pielgrzymkach do sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas czerwcowych uroczystości święta Bożego Ciała ponad 40 więźniów uczestniczyło w procesji na więziennym placu.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki

Zdjęcia : archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej