21 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie odbyło się wyjątkowe zakończenie realizacji projektu "Rodzina ponad wszystko".

      W obecności ppłk Edyty Gulbinowicz - Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie; kpt. Marcina Kowalika - specjalisty ds. penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie; Moniki Skrzetuskiej - Prezes Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „TULIPAN” ze Szczecina; Katarzyny Libiszewskiej - Wiceprezes Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS“ ze Szczecina; Katarzyny Jastrzębskiej – psychologa i psychoterapeuty fundacji „Tulipan”; Ryszarda Łuczkowskiego ze Stowarzyszenia „TWIKS” oraz skazanych i członków ich rodzin nastąpiło w dniu wczorajszym zakończenie pierwszej edycji wyjątkowego programu pt.”Rodzina ponad wszystko”. W trakcie spotkania, swoją premierę miał film fabularny pt. „Nie boje się”. Aktorami byli osadzeni oraz członkowie ich rodzin. Następnie, w atmosferze przypominającej galę rozdania nagród filmowych „Oskarów” dokonano rozdania tzw. „Złotych Tulipanów”. Panie Monika Skrzetuska i Katarzyna Libiszewska w ten sposób postanowiły podziękować za możliwość zrealizowania tego typu przedsięwzięcia na terenie naszej jednostki oraz wyróżnić skazanych i ich rodziny za aktywny udział w projekcie. Gwiazdą naszej gali była Pani Izabela Strychalska, która pięknie zaśpiewała kilka klasycznych szlagierów w 4 językach!

      Warto przypomnieć, iż projekt był współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym jego celem było umożliwienie minimum 36 osobom skazanym - ojcom, osadzonym w Zakładzie Karnym w Nowogardzie oraz ich rodzinom aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez wspieranie aktywnych form integracji społecznej. Projekt zakładał kompleksowe oraz innowacyjne na skalę województwa zachodniopomorskiego działania w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją. Był on podzielony na następujące etapy: spotkania indywidualne oraz warsztaty grupowe dla skazanych ojców na terenie ZK Nowogard, wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin (matek z dziećmi) w Czarnocinie oraz realizacja filmu fabularnego.

 

Zdjęcia: st. szer. T. Gajda

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej