Dzięki ścisłej współpracy z Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Zakładzie Karnym w Nowogardzie w dniach 20-21 października 2021 r. zorganizowano wystawę Biblii, której przewodniczył pastor Jarosław Gaudek – właściciel wszystkich wyeksponowanych wydań.

Podczas wystawy osadzeni mieli możliwość obejrzenia niezwykle pięknych wydań Biblii oraz materiałów, na których spisywane były jej fragmenty. Dostępne wydania zachwycały swoją szatą graficzną – jedne z nich charakteryzowały się żółtymi, starymi kartkami, inne – bogatymi i kolorowymi ilustracjami. Wśród eksponatów znalazła się napisana na pergaminie w języku hebrajskim Tora, łacińska Wulgata, Biblia pisana cyrylicą oraz jej niemieckie tłumaczenie według Marcina Lutra. Skazani mogli również obejrzeć Biblię Jakuba Wujka oraz pięknie wydaną Biblię Gdańską. Prowadzący przedstawił również historię powstawania poszczególnych wersji Biblii na przestrzeni wieków.

Należy wskazać, że udział osadzonych w zajęciach kulturalno-oświatowych to jedna z podstawowych form prowadzonych wśród nich oddziaływań resocjalizacyjnych oraz skuteczne narzędzie do kształtowania w nich społecznie pożądanych postaw, co pozostaje jednym z głównych celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

tekst i foto: st. szer. Małgorzata Martyniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej