Nowi funkcjonariusze z Nowogardu i Goleniowa uczestniczyli w kursie przygotowawczym zorganizowanym na terenie tut. jednostki.

   Po przyjęciu do służby funkcjonariusze odbywają szkolenie wstępne, na które składa się między innymi kurs przygotowawczy. Obostrzenia sanitarne związane z sytuacją epidemiczną w kraju wymusiły kształcenie w nowej tymczasowej formie, która umożliwia przeprowadzanie kursu dla nowo przyjętych funkcjonariuszy na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

  Zajęcia praktyczne dla 8 osobowej grupy (3 z ZK Nowogard i 5 z ZK Goleniów) poprowadzili doświadczeni funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę w tut. jednostce. Wszystko zostało zrealizowane zgodnie z procedurami bezpieczeństwa oraz zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia w dniu dzisiejszym złożyli poprawnie egzamin końcowy.

   Zdobyte przez funkcjonariuszy nowe umiejętności pozwolą im wykonywać powierzone obowiązki służbowe z należytą dokładnością i starannością.


Foto: kpt. P. Sońtka i st. chor. Ł. Drabik

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej