Prace modernizacyjne systemu informatycznego Służby Więziennej

Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie informuje, że ze względów technicznych (modernizacja systemu informatycznego Służby Więziennej):

 

W dniach: 9, 10 i 11 lutego 2020 r. nie będą realizowane widzenia.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie 

ppłk Luiza Wilczyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej