Do 31 maja br. odbywa się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej.

   Kandydat, aby podjąć studia musi posiadać wykształcenie średnie potwierdzone egzaminem maturalnym, przejść pozytywnie proces rekrutacji, który składa się rozmowy kwalifikacyjnej, badań lekarskich i psychologicznych oraz testów sprawnościowych. W czasie trwania studiów uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.  

   Student zostaje wraz z rozpoczęciem nauki funkcjonariuszem Służby Więziennej i otrzymuje dodatek za stopień szeregowego Służby Więziennej (od początku wejścia w szeregi Służby Więziennej). Obecnie jest to kwota 792 zł. Studenci podczas odbywania studiów są skoszarowani w Kampusie mundurowym w Kaliszu.  

   Studia I stopnia na kierunku Penitencjarystyka kończą się egzaminem, absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych z tytułem licencjata, a także mają możliwość podejścia do egzaminu na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej. Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia, które zakończą się egzaminem; absolwenci otrzymają tytuł magistra i możliwość podejścia do egzaminu na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Absolwenci I i II stopnia studiów mają gwarancję zatrudnienia i kontynuacji służby w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski. 

 

Tekst: Dział Organizacji Kształcenia 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej