Użycie lub wykorzystanie broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

    7 i 9 czerwca br. na strzelnicy myśliwskiej „Krzywy Dzik” w Nowogardzie odbyło się szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy działu ochrony tut. jednostki. Zrealizowali strzelanie z pistoletu P-99 Walther łączone z pistoletem maszynowym PM wz. 06. Szkolenia tego typu odbywają się cyklicznie i są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Uczestnicy przypomnieli sobie zasady działania poszczególnych jednostek broni, będących na wyposażeniu Służby Więziennej oraz doskonalili umiejętności strzeleckie. Zadaniem tego typu szkoleń jest przygotowanie funkcjonariuszy do zagrożeń podczas wykonywanych zadań, umożliwienie prawidłowego wykonywania nakładanych obowiązków związanych ze specyfiką służby oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się bronią.

   Jak każde szkolenie z wykorzystaniem broni, także to było realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym sezonie dbaliśmy również o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Szkolenie odbywało się w pełnym reżimie sanitarnym, w małych grupach.

 

 

Foto: st. kpr. S. Borski

Tekst: st. chor. Ł. Drabik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej