Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby.

   Od poniedziałku na terenie strzelnicy myśliwskiej „Krzywy Dzik” w Nowogardzie realizowany jest przez zbrojmistrza tut. jednostki chor. Łukasza Drabika trening strzelecki dla funkcjonariuszy działu ochrony z pistoletu P-99 Walther, Pistoletu Maszynowego PM wz.06, strzelby powtarzalnej kal. 12 Mossberg oraz karabinu Beretta wz. ARX 160.

   Ponadto kierownik działu ochrony por. Krzysztof Kopaczewski przeprowadził szkolenie w zakresie konwojowania osób pozbawionych wolności.

 

Tekst i foto: kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej