Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią czy stosowania środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

    Zgodnie z przyjętym na rok 2019 planem szkolenia strzeleckiego, w bieżącym miesiącu przeprowadzono szkolenie teoretyczne i praktyczne (na terenie strzelnicy myśliwskiej „Krzywy Dzik” w Nowogardzie) w formie podstawowej z pistoletu P-99 Walther oraz ze strzelby kal. 12 Mossberg dla funkcjonariuszy wszystkich pionów służby.

    Natomiast dla funkcjonariuszy działu ochrony odbył się cykl szkoleń strzeleckich w formie rozszerzonej z pistoletu P-99 Walther, Pistoletu Maszynowego PM wz.06, strzelby powtarzalnej kal. 12 Mossberg oraz z nowego uzbrojenia kbk Beretta wz. ARX 160. W ramach szkolenie zostały przeprowadzone strzelania przygotowawcze, statyczne nr 1 oraz nr 2, szybkie, dynamiczne i sytuacyjne, które pozwolą na efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych z bronią palną

    Ponadto, przy współudziale funkcjonariuszy GISW w Szczecinie przeprowadzono cykl szkoleń teoretycznych oraz praktycznych przypominający oraz utrwalający obowiązujące przepisy w zakresie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Szkolenie dedykowane było dla funkcjonariuszy działu ochrony. Zakres szkolenia obejmował stosowanie technik interwencyjnych oraz samoobrony, ze szczególnym uwzględnieniem prewencyjnego użycia środków przymusu bezpośredniego. Przeprowadzono również szkolenie dowódców zmian oraz ich zastępców w zakresie podejmowania decyzji oraz dowodzenia w trakcie użycia środków, a także właściwego nadzoru nad ich użyciem przez podległych funkcjonariuszy. W procesie szkolenia uwzględniono sposoby realizacji prowadzonych działań oraz ich dokumentowania, a także postępowanie wobec funkcjonariuszy biorących udział w zdarzeniach o charakterze traumatycznym.

     Kolejne etap szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy działu ochrony jest zaplanowany na sierpień i wrzesień 2019 r.

 

Tekst: por. K. Kopaczewski

Foto: por. K. Kopaczewski, por. P. Sońtka

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej