O ochronie społeczeństwa, zapewnieniu ładu i porządku w jednostkach penitencjarnych oraz oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej rozmawiali ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2022 r. w szerokim zakresie omówiono codzienne zadania funkcjonariuszy różnych pionów służby oraz opisano strukturę organizacyjną nowogardzkiej jednostki. Ciekawe dyskusje urozmaicone zostały pokazem stosowanych środków ochrony osobistej oraz wybranych środków przymusu bezpośredniego. Oprócz uczestnictwa w części wykładowej studenci mieli możliwość zobaczenia celi przejściowej, celi izolacyjnej i zabezpieczającej oraz placu spacerowego, co z pewnością stało się kolejnym interesującym doświadczeniem.

W sposób wyczerpujący wyjaśniono procedurę rekrutacji i naboru do Służby Więziennej – wierzymy, że już niedługo wspólnie będziemy mogli pełnić służbę.

 

Tekst i foto: st. szer. Małgorzata Martyniuk

 

Rzecznnik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej