8 marca odbyła się akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub HDK Legion Oddział przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie we współpracy z Klubem HDK PCK z Goleniowa.

    Podczas wydarzenia do Mobilnego Punktu Poboru Krwi, zaparkowanego przy posterunku JRG w Nowogardzie zgłosiły się 32 osoby, z których 27 oddało krew. Łącznie oddano ponad 12 litrów krwi.

   W wydarzeniu wzięli udział przede wszystkim funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Policji i Nadleśnictwa Nowogard, ale także osoby cywilne. Cieszymy się, że tak wiele osób poświęciło swój prywatny, niedzielny czas, aby dać cząstkę siebie osobom, które mogą tego potrzebować. Jako funkcjonariusze w sposób szczególny staramy się wspierać ideę honorowego krwiodawstwa i upowszechniać wiedzę na ten temat w środowisku lokalnym.

Składamy serdeczne podziękowania:

- wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję, zwłaszcza osobom, które odważyły się oddać krew po raz pierwszy,

- zespołowi Mobilnego Punktu Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie za ogromną życzliwość,

- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, w szczególności Panu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. mgr inż. Markowi Michalakowi oraz st. ogn. w st. spocz. Ryszardowi Sikorze za doskonałą współpracę w organizacji przedsięwzięcia,

- Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Legutce i Redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” za promocję naszego działania.

 

 

Tekst i foto: kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej