W dn. 25 stycznia 2022 r. funkcjonariusze działu penitencjarnego przeprowadzili zajęcia edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Długołęce. 

Tradycyjnie już podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia odpowiedzialności karnej nieletnich oraz konsekwencje wchodzenia w konflikty z prawem. Poruszono także zagrożenia wynikające z zażywania substancji niedozwolonych, w tym dopalaczy. Przy wykorzystaniu materiałów filmowych oraz środków ochrony osobistej opisano codzienne zadania funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania obowiązków służbowych, co stanowiło element orientacji zawodowej.  

Należy jednak zauważyć, że na tym etapie życia najważniejsze jest edukowanie oraz motywowanie młodych ludzi do przestrzegania norm prawnych i społecznych, podejmowanie wszelkich działań minimalizujących ryzyko demoralizacji oraz kształtowanie w nich postawy szacunku do porządku prawnego, po to, by w sposób właściwy funkcjonowali w społeczeństwie i dokonywali właściwych wyborów wchodząc w dorosłe życie.  

W procesie uświadamiania młodzieży kładziemy nacisk na ich bezpieczeństwo, eliminujemy negatywne zachowania, a przede wszystkim uczymy szacunku do prawa i drugiego człowieka, co jak się okazuje, bywa kwestią najtrudniejszą.   

 

Tekst: st. szer. Małgorzata Martyniuk 

Foto: mł. chor. Monika Zapert, st. szer. Małgorzata Martyniuk 

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej