W dn. 09 lutego 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard podpisano umowy o zatrudnieniu skazanych przy pracach leśnych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie mjr Andrzej Antkowiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogard Tadeusz Piotrowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita Mariusz Wabiszczewicz podpisali umowy o zatrudnieniu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w nowogardzkiej jednostce.

Zwiększanie powszechności zatrudnienia skazanych oraz działania ukierunkowane na ich aktywizację zawodową stanowią jedne z głównych założeń projektu „Praca dla więźniów”. Należy podkreślić, że praca podczas odbywania kary pozbawienia wolności traktowana jest jako najważniejsze oddziaływanie resocjalizacyjne, wspomagające osiąganie celów wykonywania tej kary, przede wszystkim kształtowanie w skazanych społecznie pożądanych postaw i zapobieganie powrotowi do przestępstwa poprzez m.in. poczucie odpowiedzialności za nałożone obowiązki.

Oprócz resocjalizacyjnego aspektu zatrudnienia osadzonych należy wskazać również aspekt edukacyjny, ponieważ oprócz pracy otrzymają oni jednocześnie szansę na zdobycie nowych kompetencji oraz wiedzy w obszarze leśnictwa i przyrody, co może przełożyć się na rozwijanie pasji i zainteresowań.

 

tekst i foto: st. szer. Małgorzata Martyniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej