Aktualnie do pracy kierowanych jest 407 osadzonych odbywających karę w tutejszej jednostce.

   Praca osób pozbawionych wolności stanowi istotny filar resocjalizacji. Pozwala na realizację wielu społecznie użytecznych celów, w tym na określenie lub zachowania społecznej roli skazanego po wyjściu na wolność, wpływa pozytywnie na zachowanie porządku w jednostkach penitencjarnych, umożliwia zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, w tym potrzeby rodziny oraz umożliwia mu spłatę zobowiązań alimentacyjnych. Pozwala również na zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego, a także służy poprzez zatrudnianie nieodpłatne przy pracach publicznych i charytatywnych – społecznościom lokalnym.

  Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odpłatnie wykonuje pracę 160 a nieodpłatnie 247 więźniów. Natomiast prace publiczne wykonuje obecnie 10 osadzonych.

  Zatrudnienie osadzonych będzie sukcesywnie zwiększane z uwagi na znoszenie obostrzeń związanych z jeszcze panującą pandemią koronawirusa.

 

Tekst: chor. K. Gajewska

Foto: ppor. G. Chyży, st. kpr. S. Borski.

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej