Wśród oferty resocjalizacyjnej naszej jednostki znajduje się program Remedium, który realizujemy od 2018 roku. Jest to program autorstwa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach i ma na celu sprzyjanie przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych uzależnionych lub nadużywających alkoholu. Aktualnie w naszej jednostce trwa trzecia edycja programu.

     Program z założenia dotyczy tych skazanych, którzy odbyli w przeszłości terapię odwykową w związku z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. Chodzi o przypomnienie i utrwalenie najważniejszych kwestii związanych z utrzymaniem abstynencji. Bardzo często skazani, którzy mają kilkuletnie wyroki, odbywają terapię na samym początku, a sami przyznają, że największa próba i walka o siebie samego odbywa się tuż przed opuszczeniem zakładu karnego i już na wolności. W ramach programu prowadzimy zajęcia na temat komunikacji interpersonalnej i motywacji do zmiany. Mówimy o emocjach, a szczególnie o tym, jak sobie radzić ze stresem. W sposób szczegółowy omawiamy temat nawrotu i jego sygnałów czyli wyzwalaczy. Oczywiście rozmawiamy również o tym, gdzie szukać pomocy po opuszczeniu więzienia, aby w obliczu przytłaczającej wolności poradzić sobie z abstynencją. W ramach programu organizujemy mitingi spikerskie i otwarte, na które zapraszamy rodziny skazanych, aby mogły współuczestniczyć w procesie zdrowienia. Wspieramy również skazanych poprzez pomoc w organizacji sponsorowania na terenie jednostki. Zapewniamy niezbędną literaturę, aby mogli również poprzez pracę własną dbać o siebie w aspekcie radzenia sobie z problemem uzależnienia.

     Z informacji zwrotnych otrzymywanych zarówno podczas zajęć jak i po ich zakończeniu wiemy, że program ma pozytywny odbiór. Skazani widzą potrzebę odświeżenia ważnych tematów, od których zależy ich być albo nie być na wolności. Choć wiedzą, że to tylko namiastka tego, z czym będą musieli zmagać się po opuszczeniu murów więziennych, traktują to jako pomocną dłoń.

 

Tekst i foto: st. szer. Monika Zapert i st. szer. Piotr Wroński

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej