W dniu 16 grudnia 2022 r. w Zakładzie Karnym w Nowogardzie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Krwiodawstwa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie.

Zespół został powołany 10 marca 2022 r., a w jego skład wchodzą funkcjonariusze koordynujący honorowe krwiodawstwo w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a także sam Dyrektor Okręgowy – płk Artur Koczerba, który był głównym inicjatorem powołania w/w zespołu.

Podczas spotkania omówiono inicjatywy i przedsięwzięcia związane z honorowym krwiodawstwem na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, które odbyły się w bieżącym roku. Ponadto omówiono sposób realizacji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych porozumienia o współpracy w ramach idei honorowego  krwiodawstwa JEDNA KREW – JEDEN GŁOS podpisanego 10 marca 2022 r. Zaplanowano również zadania dla zespołu na rok 2023, w tym Okręgową Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 27 czerwca 2023r. w Nowogardzie. Specjalnym gościem spotkania był Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie ppłk Patryk Pruński.

Tekst: ppor. Monika Zapert – Sekretarz Zespołu ds. Krwiodawstwa OISW Koszalin

Foto: st. szer. Małgorzata Martyniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej