W nowogardzkiej jednostce zakończyły się dwa programy resocjalizacyjne z zakresu readaptacji społecznej i zapobiegania negatywnym skutkom izolacji dla osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności.

   Długoletnie przebywanie w izolacji penitencjarnej w znacznym stopniu odbiera możliwość decydowania o ważnych obszarach codziennego funkcjonowania, powoduje deprywację podstawowych potrzeb i prowadzi do sytuacji frustracyjnych. Życie więźniów długoterminowych zwykle skoncentrowane jest na wieloletnim przebywaniu w tych samych celach, oglądaniu tych samych widoków, uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez ten sam personel penitencjarny czy codziennych spacerach na tych samych polach spacerowych.

   Jednym ze zrealizowanych programów jest kolejna edycja "Zamczyska", które opiera się o działalności koła dziennikarskiego. "Zamczysko” to miesięcznik wydawany w Zakładzie Karnym w Nowogardzie od stycznia 2007 r., do chwili obecnej wydano 176 miesięczników. W obecnej edycji uczestniczyło 9 skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności. W przeszłości „Zamczysko” kilkukrotnie uplasowało się na wysokich pozycjach w konkursach ogólnopolskich gazetek więziennych, a w 2019 zajęło I miejsce w V edycji konkursu „Szpalty za kratą” adresowanym do zespołów redakcyjnych wydających gazetki więzienne. Oczywiście w tym roku planowana jest powtórka powyższego sukcesu.

   Kolejnym zrealizowanym programem jest „Moje nowe, zdrowe życie” - jest to pierwsza edycja autorskiego programu ppor. Grzegorza Chyżego, w którym spośród różnorodnych metod pracy ze skazanymi położono nacisk na trzy wzajemnie się uzupełniające, tworzące kompleksową całość. Pierwsza z nich oparta jest na świecie książki, druga na plastyce, a trzecia na sporcie. Standardowa książka w programie przyjęła wersję audiobooków nadawanych przez radiowęzeł, aby móc objąć swoim zasięgiem jak największą liczbę osadzonych, w tym także tych nieuczestniczących bezpośrednio w programie. W związku z powyższym w ramach funduszy uzyskanych na realizację programu znaczna część sprzętu znajdującego się w radiowęźle została wymieniona na nowszy i bardziej nowoczesny. Nowy sprzęt został zakupiony także do świetlicy sportowej, w której przeprowadzana była część zajęć o podłożu sportowym.


Tekst i foto: ppor. Grzegorz Chyży

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej