25 listopada 2021 roku w Oddziale Zewnętrznym w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie przeprowadzone zostały ćwiczenia ochronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

   Z uwagi na utrzymującą się pandemię COVID – 19, dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa epidemicznego ćwiczenia przeprowadzone zostały aplikacyjnie. Tematem ćwiczenia było: „Zagrożenie bezpieczeństwa na terenie jednostki organizacyjnej – pożar w pomieszczeniach sali widzeń Oddziału Zewnętrznego w Płotach. Ewakuacja osób z miejsca wystąpienia pożaru. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń: pożaru na terenie jednostki, naruszenia porządku w oddziale mieszkalnym. Podejmowanie działań ochronnych podczas wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostki. Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i Policją w zakresie likwidacji powstałych zagrożeń”.

 

Tekst: kpt. K. Kopaczewski

Zdjęcia: kpt. P. Sońtka 

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej