Zakład Karny w Nowogardzie zrealizował skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loga PO WER.jpg

     Od 2016 r., w ramach projektu pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 realizowane były w tutejszej jednostce przydatne kursy zawodowe. Szkolenia rozpoczynały się od zajęć aktywizacji zawodowej, następnie uczestnicy uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej następnie odbywało się szkolenie teoretyczne a potem praktyczne.

    W roku 2021, mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa udało się przeprowadzić na terenie naszej jednostki łącznie 3 cykle szkoleń. W Zakładzie Karnym w Nowogardzie w następujących zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, i kelner. Natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Płotach w zawodzie elektryk. Ogółem przeszkolono 34 osoby. Zdecydowana większość z nich została skierowana do pracy na terenie jednostki.

   Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

 

Foto: st. szer. M. Martyniuk

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej