W całym kraju trwa akcja honorowego krwiodawstwa „Nasza krew – nasza ojczyzna”. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddają krew i jej składniki w punktach krwiodawstwa i w krwiobusach podstawianych przed terenem niektórych jednostek penitencjarnych.

   Zapotrzebowanie na krew nie maleje. Codziennie spotykamy się z apelami o jej oddawanie, aby uzupełniać zapasy w bankach krwi. Zgodnie z wieloletnią tradycją Służba Więzienna aktywnie uczestniczy w tej akcji honorowego krwiodawstwa, która stanowi wyjątkową i unikalną formę pomocy drugiemu człowiekowi.

10. edycji wydarzenia przyświeca kilka ważnych celów, m.in. pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców. Chodzi również o zwrócenie uwagi na funkcjonariusza i urzędnika państwowego, jako dbających o praworządność i bezpieczeństwo obywateli. Mundurowy może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października i potrwa do 20 grudnia. Zapraszamy do indywidualnego oddawania tego bezcennego leku oraz udziału w akcjach zorganizowanych.

Należy wspomnieć, iż 4 grudnia br. przy tut. jednostce penitencjarnej będzie można oddać krew w ramach akcji organizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

 

Tekst: Zespół Prasowy CZSW, kpt. P. Sońtka

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej