Wiktor Sumiński pseudonim „Kropidło”. Członek ZWZ - AK, a następnie oddziału ROAK w latach 1945-1947, w dawnym powiecie gostynińskim. Uczestniczył w kilkudziesięciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji.

Podczas uroczystości upamiętniono ppor. Wiktora Sumińskiego ps. Kropidło, nieżyjącego już żołnierza wyklętego. Służbę Więzienną reprezentował Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Płotach por. Karol Nowowiejski.

Uroczystości odbyły się w dn. 25 lipca 2021 r. na Cmentarzu Miejskim w Resku. W pierwszej części uroczystości na grobie ppor. Sumińskiego złożono okolicznościowe wiązanki. Następnie, organizatorzy przygotowali pokaz sprzętu wojskowego i współczesnego uzbrojenia.

 

Tekst i foto: portal Resko24.pl

 

st. szer. Małgorzata Martyniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej