3 lutego 2011 roku Sejm RP uchwalił ustawę, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

   Sformułowania "Żołnierze Wyklęci" po raz pierwszy użyto w 1993 r. w tytule wystawy prezentowanej na Uniwersytecie Warszawskim "Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944r." Inicjatorem wystawy była Liga Republikańska. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Proces przywracania pamięci o "Żołnierzach Wyklętych" trwa od niedawna i ma na celu upamiętnić członków antykomunistycznego podziemia i ich walkę o wolną Polskę. Data święta ma wymiar symboliczny i nawiązuje do 1 marca 1951 r., kiedy to w mokotowskim więzieniu stracono członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

  Podstawową wiedzę o "Żołnierzach Wyklętych" skazani odbywający karę pozbawienia wolności w tut. jednostce penitencjarnej zdobywają dzięki prowadzonym przez kadrę zakładu karnego oddziaływaniom kulturalno-oświatowym, które mają na celu kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. W związku z tym, wychowawcy mł. chor. Krzysztof Stefański i szer. Dominika Ługowska zorganizowali prelekcje historyczne dla osadzonych. Podczas spotkań została wykorzystana m.in. fachowa literatura.

 

Foto: kpt. P. Sońtka


 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej