Wychowawczyni działu penitencjarnego udaremniła dostarczenie środków odurzających ukrytych w przesyłce pocztowej adresowanej do jednego z więźniów.

  Przesyłka zawierała album zdjęciowy. W trakcie kontroli koperty, w jej rogu pomiędzy tzw. folią bąbelkową a papierem funkcjonariuszka ujawniła dwa foliowe zawiniątka, o wadze 1,378 g brutto, w których znajdowała się nieznana substancja plastyczna koloru pomarańczowego. Za pomocą testera NARK®II przeprowadzono wstępne badanie ww. substancji pod kątem zawartości substancji niedozwolonych. Analiza wskazała, iż zakwestionowany przedmiot może zawierać w swoim składzie MDMA/Ecstazy.

  W związku z tym został on zabezpieczony i przekazany funkcjonariuszom policji, którzy podejmą działania mające ustalić rzeczywistego sprawcę tego procederu. Dyrektor tutejszej jednostki penitencjarnej wszczął czynności wyjaśniające.

 

Tekst i foto: kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej