Dwunastego maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje Święto. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi znaczącą grupę zawodową.

   Wykonują pracę szczególną, niezwykle odpowiedzialną i wymagającą wyjątkowych predyspozycji, umiejętności, wykształcenia a przede wszystkim empatii oraz opiekuńczości wobec drugiego człowieka, co w warunkach izolacji nabiera szczególnego znaczenia. Pobierają krew, wydają leki, wykonują zastrzyki i opatrują rany, czuwają nad stanem chorych, wykonują podstawowe pomiary, takie jak badanie temperatury, tętna i ciśnienia krwi. Do ich obowiązków należy nadzorowanie prawidłowego przebiegu leczenia, ale też nierzadko uspokajanie i tonowanie emocji trudnego pacjenta. To one z zaangażowaniem realizują również szereg czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem więziennego ambulatorium.

    W tym wyjątkowo trudnym czasie wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom pełniącym służbę w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce dziękujemy za wysiłek, ogromne serce oraz życzymy zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i życzliwości ze strony pacjentów!

 

 

Rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej