Tradycją nowogardzkiej jednostki jest zapraszanie wyjątkowych gości uczestniczących w Festiwalu „Lato z Muzami”. W tym roku osadzeni mieli okazję spotkać się z aktorem Wojciechem Solarzem oraz reżyserem Krzysztofem Jankowskim.

Wojciech Solarz - absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy i kabaretowy oraz reżyser filmów niezależnych. Zobaczyć go można w wielu produkcjach filmowych, m.in. U Pana Boga w ogródku, U Pana Boga za miedzą, Miasto 44.

Krzysztof Jankowski – reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Wielokrotnie nagradzany za swoje dzieła.

Osadzeni serdecznie przyjęli zaproszonych gości, z którymi rozmawiali o ich twórczości oraz dalszych planach zawodowych. Wykazali się dużą znajomością ich działalności reżyserskiej i aktorskiej, co dało się zaobserwować szczególnie w trakcie zadawania przez nich ciekawych pytań. Skazani z uwagą wysłuchali opowieści o tym, co „słychać w świecie Lema”, co miało być nawiązaniem do prezentowanej na trwającym festiwalu ekranizacji opowiadania Stanisława Lema w reżyserii Krzysztofa Jankowskiego, w której zobaczyć można Wojciecha Solarza. Po zakończonym spotkaniu zaproszeni artyści wpisali się do pamiątkowej księgi gości oraz podpisywali pamiątkowe zdjęcia. Mieli również okazję poznać specyfikę funkcjonowania jednostki, odwiedzili oddziały mieszkalne oraz jedyną zachowaną w Polsce celę, w której wykonywano dawniej wyroki śmierci.

Spotkania skazanych z artystami to możliwość konstruktywnego spędzania czasu oraz skuteczny sposób na inspirowanie osób pozbawionych wolności do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Jest to również skuteczne narzędzie do kształtowania w nich społecznie pożądanych postaw, co pozostaje jednym z głównych celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Wskazać również należy, że udział osadzonych w zajęciach kulturalno-oświatowych to jedna z podstawowych form prowadzonych wśród nich oddziaływań penitencjarnych.

 

Tekst i foto: st. szer. Małgorzata Martyniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej