Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Od 2016 r., w ramach projektu pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 realizowane są w tutejszej jednostce przydatne kursy zawodowe. Szkolenia rozpoczynają się od zajęć aktywizacji zawodowej, następnie uczestnicy uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej następnie odbywa się szkolenie teoretyczne a potem praktyczne.

      W roku 2017 zorganizowano na terenie naszej jednostki łącznie 12 cykli szkoleń. W Zakładzie Karnym w Nowogardzie w następujących zawodach: pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych, kelner, szewc, hydraulik, tapicer, stolarz oraz kucharz. Natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Płotach w zawodach: konserwator powierzchni płaskich, pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych, stolarz i kucharz z elementami obróbki owoców morza. Ogółem przeszkolono 133 osoby, osiągając przy tym wskaźnik zatrudnienia na poziomie 72 %. Warto dodać, iż w bieżącym roku planuje się przeprowadzić kolejnych 10 szkoleń dla 120 osadzonych.

Tekst i foto: mł. chor. M. Ciosek – Kondraciuk i st. szer. Ł. Ziółkowski

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej