Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Loga PO WER.jpg

W dniu 28 lipca kurs ten rozpoczął się od zajęć aktywizacji zawodowej. W trakcie trwania szkolenia osadzeni odbędą instruktaż z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, następnie realizowane będą zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zorganizowanie kursu możliwe było dzięki uczestnictwu Służby Więziennej w projekcie pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

 

Foto i tekst: kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej