Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

    Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa Zachodniopomorskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

1. Z dniem 1 lipca br. przywraca się wykonywanie pracy przez osadzonych w przywięziennych zakładach pracy na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych.

2. Od dnia 22 września 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz Oddziału Zewnętrznego w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie, Zarządzeniem Sędziego Penitencjarnego z dnia 22 września 2020 r. na podstawie art. 247 § 1 zostają przedłużone ograniczenia na okres 9 dni tj. do dnia 30 września 2020 r.

W związku z powyższym do dnia 30 września 2020 r. wstrzymuje się:
1) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;
2) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Nowogardzie oraz Oddział Zewnętrzny w Płotach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

6. Daty znoszenia kolejnych ograniczeń będą podawane w następnych komunikatach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej