Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

  Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa Zachodniopomorskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

1. Od dnia 8 maja 2021 r. od godziny 600, na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz Oddziału Zewnętrznego w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie, Zarządzeniem Sędziego Penitencjarnego na podstawie art. 247 § 1 zostają wprowadzone ograniczenia na okres 14 dni tj. do 21 maja 2021 r.:

- przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym;

- udzielanie osadzonym widzeń.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Nowogardzie oraz Oddział Zewnętrzny w Płotach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a  osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej