Nowogardzka jednostka penitencjarna w ramach ww. akcji przekazała maseczki ochronne dla uczniów i ich rodzin ze Szkoły Podstawowej w Błotnie.

   W dniu dzisiejszym zastępca dyrektora mjr Patryk Pruński i zastępca kierownika działu penitencjarnego por. Maciej Wójcik odpowiadając na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomasza Żelazowskiego przekazali na ręce ww. 300 sztuk maseczek ochronnych. Powyższe środki ochrony osobistej zostały uszyte przez osoby pozbawione wolności w ramach programu resocjalizacji pn. „Epidemii mówimy STOP!".

   Skazani uczestniczący w programie nie tylko zyskują poczucie bycia potrzebnym poprzez pomoc potrzebującym, ale także nabywają praktycznych umiejętności podstaw szycia, które będą mogli wykorzystać po opuszczeniu zakładu karnego.

   ,,Dziękuję bardzo za przekazanie maseczek ochronnych. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem o programie realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną. Postanowiłem zwrócić się do administracji Zakładu Karnego w Nowogardzie z wnioskiem o wsparcie i pomoc, mając na uwadze bezpieczeństwo swoich uczniów ale również ich rodzin. Cieszę się, że udało się pozyskać środki ochrony osobistej. W tak trudnym dla nas czasie walki z wirusem COVID-19 życzę funkcjonariuszom i skazanym z nowogardzkiej jednostki dużo zdrowia” - powiedział Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomasz Żelazowski.

 

Tekst i foto: kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej