Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

   Starszy sierżant Grzegorz Ostrowski pierwszy raz oddał krew 13 grudnia 2007 r. „Do pierwszej donacji namówiła mnie żona i tak trwa to do dnia dzisiejszego. Kilka dni temu będąc kolejny raz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przekroczyłem już 23 litry oddanej krwi” - powiedział kolega Grzegorz.

   Na co dzień st. sierż. Ostrowski pełni służbę w dziale kwatermistrzowskim na stanowisku szefa kuchni. Od 2 lat aktywnie działa w Klubie HDK Legion przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie promując cykliczne akcje honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy tut. jednostki. Dzięki temu w naszych szeregach z roku na roku przybywa Honorowych Dawców Krwi. Wniosek o nadanie tego wyjątkowego odznaczenia Grzegorz złożył kilka miesięcy temu osobiście w RCKiK. Natomiast 23 września br. odebrał je.

   Pomimo ogromnego postępu medycyny nie udało się do tej pory wytworzyć substancji, która byłaby odpowiednikiem ludzkiej krwi. Zatem jedynym jej źródłem są inni ludzie. Nie bez powodu krew nazywana jest najcenniejszym darem – pozwala często na uratowanie życia drugiemu człowiekowi.

   Jesteśmy pełni uznania dla takiej postawy - ratującej życie drugiego człowieka i serdecznie gratulujemy otrzymanego odznaczenia!

 

Foto: archiwum prywatne G. Ostrowskiego, P. Sońtka

Tekst: kpt. P. Sońtka

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej