O tym co dzieje się za więziennym murem, czym zajmują się w swojej pracy funkcjonariusze Służby Więziennej oraz o konsekwencjach naruszenia prawa mogli usłyszeć uczniowie nowogardzkiej „jedynki”.

  Funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Nowogardzie, st. szer. Małgorzata Martyniuk, st. szer. Agata Żurawik - Jankowska i ppor. Maximilian Pokorski uczestniczyli w spotkaniu z ósmoklasistami, podczas którego przedstawiono charakterystykę poszczególnych pionów służby. Prowadzący opowiedzieli o zadaniach wychowawcy, psychologa, funkcjonariuszy działu ochrony oraz omówili wymagania stawiane kandydatom do Służby Więziennej.

  Wykład urozmaicony został prezentacją multimedialną oraz spotem przedstawiającym codzienne obowiązki funkcjonariuszy w służbie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, otrzymali również materiały informacyjne.

 

Tekst i foto: st. szer. M. Martyniuk

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej