W dniach 21 – 22 października 2021 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie przeprowadzili zajęcia z maturzystami.

   Podczas spotkania młodzież zapoznano ze specyfiką zakładu karnego, przedstawiono zadania funkcjonariuszy działu penitencjarnego oraz działu ochrony, a także opisano zadania pozostałych pionów służby. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli przygotowaną prezentację oraz filmy przedstawiające codzienne zadania funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas zajęć przedstawiono również ofertę kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

     Przeprowadzone zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym oraz prewencyjnym mają na celu uświadamianie młodym ludziom konsekwencje popełniania przestępstw, zwiększanie świadomości w zakresie naruszania obowiązującego porządku prawnego oraz rozwijają umiejętność przewidywania skutków swoich zachowań. Zawarte w nich elementy orientacji zawodowej zachęcają jednocześnie do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

 

Tekst: st. szer. Małgorzata Martyniuk

Foto: kpt. P. Sońtka

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakąłdu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej