O tym co dzieje się za więziennym murem, czym zajmują się w swojej pracy funkcjonariusze Służby Więziennej oraz o konsekwencjach naruszenia prawa mogli usłyszeć uczniowie nowogardzkiej trójki.

   Dlatego też funkcjonariusze Służby Więziennej wspomagają placówki oświatowe w wypełnianiu zadań wychowawczo-profilaktycznych. Współpraca z nowogardzkimi szkołami odbywa się głównie poprzez prowadzenie spotkań i zajęć, które mają w przeważającej mierze wymiar socjalizacyjny oraz profilaktyczny. 18 listopada br. funkcjonariusze Działu Penitencjarnego: ppor. Maximilian Pokorski, st. szer. Małgorzata Martyniuk oraz st. szer. Agata Żurawik-Jankowska udali się do Zespołu Szkół Nr 3 w Nowogardzie. Zapoznali młodzież ze specyfiką funkcjonowania Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz Oddziału Zewnętrznego w Płotach. Przedstawili rys historyczny tej jednostki penitencjarnej. Szczegółowo omówili zadania, które wypełniają funkcjonariusze Działu Penitencjarnego, w tym wychowawcy i psychologowie. Przygotowali projekcję filmu promującego struktury SW oraz przestrzegli młodzież przed konsekwencjami nieodpowiedzialnego i niezgodnego z prawem zachowania.

      Warto zaznaczyć, że uczniowie z zaciekawieniem wsłuchiwali się w przedstawiane treści. Mieli wiele pytań, na które udzielono im wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi.

 

Tekst: st. szer. A. Żurawik-Jankowska

Foto: st. szer. M. Martyniuk 

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej