Od sierpnia 2018 roku mamy przyjemność gościć na mitingach w naszej jednostce przedstawicieli grupy NA.

    Grupa NA ma długą historię, która zaczęła się 1953 roku i od tego momentu pomaga osobom uzależnionym. Grupy NA w ramach realizacji Dwunastu Tradycji, poza regularnym funkcjonowaniem mitingów, niosą posłanie zdrowienia na zewnątrz poprzez dostarczanie literatury NA i plakatów do instytucji, organizowanie mitingów NA w ośrodkach odwykowych i zakładach karnych. Program NA zawiera duchowe i moralne zasady, które pomagają innym uzależnionym zachować czystość. Nieoceniony jest wkład przedstawicieli NA w mitingi organizowane w jednostkach penitencjarnych – dzięki bazowaniu na swoim doświadczeniu i własnej historii potrafią dotrzeć swoim przesłaniem do osadzonych i pomóc im w utrzymaniu abstynencji. Ponadto dzięki przedstawicielom wspólnoty NA zdrowiejący, uzależnieni pensjonariusze jednostek penitencjarnych pozyskują wzajemny szacunek i troskę i wspierają się nawzajem w zdrowieniu. Anonimowi Narkomani wspólnie tworzą proces zdrowienia, budując trwałą sieć wzajemnego wsparcia. Jednym z kluczy do sukcesu NA stała się terapeutyczna wartość jaką niesie współpraca dwóch uzależnionych. Członkowie dzielą się sukcesami i wyzwaniami, pokonując czynne uzależnienie.

   Mitingi w ZK Nowogard przy udziale przyjaciół z NA "Ster" z Kołobrzegu odbywają się systematycznie i są koordynowane przez panią Kierownik Oddziału Terapeutycznego kpt. Weronikę Pawlak-Ziomko i młodszego psychologa Działu Penitencjarnego st. szer. Annę Wegnerowską-Zacharzewską. Korzystając z okazji dziękujemy naszym przyjaciołom z Kołobrzegu za owocną współpracę i życzymy kolejną trzeźwych rocznic!

 

Tekst i foto: st. szer. A. Wegnerowska - Zacharzewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej