Prace ziemne prowadzone były na terenie naszej jednostki od listopada 2017 r. do listopada 2018 r. W grudniu 2017 r. i w lutym 2018 r. podczas wykonywania wykopów pod instalację sanitarną oraz w trakcie budowy nowej kanalizacji deszczowej odkryto relikty średniowiecznego zamku rodu von Everstein.

I. Zamek rodu von Everstein:    

  Odkryto fragment muru zamkowego o grubości ok. 2 metrów z fundamentowaniem olbrzymimi głazami oraz fragmentem muru ceglanego wykonanego w wątku gotyckim. Podobnie murowany jest odkryty kanał. Ponadto mur szeroki na 1,6 metra i długi na 5 metrów, wykonany z cegły wielkoformatowej, datowany na okres średniowiecza. Sądzić należy, iż są to relikty zamku von Eversteinów. Wewnątrz wkopów znaleziono fragmenty ceramiki i szkła.

II. Zabytki z przełomu XIX i XX wieku: 

  Na terenie zakładu natrafiono również na dziewietnastowieczne zabytki tj. trzy studnie (cysterny); kanały ciepłownicze i ściekowe oraz kamienny bruk.

III. Wewnetrzna fosa:

  22 maja 2018 r. odkryto fosę wewnętrzną. Natrafiono w niej min. na dwa granitowe słupki w kształcie stożkowym o okrągłej podstawie i 6 bokach.

IV. Wczesnośredniowieczne artefakty:

  W trakcie prac ziemnych w dwóch miejscach natrafiono na warstwy średniowieczne. Jednak nie można było stwierdzić, czy datowane są one na okres przed powstaniem zamku. Na złożu wtórnym odkryto dno garnka wczesnośredniowiecznego jak również żelazny grot.

  Powyższe informacje jak również wiele, wiele innych arcyciekawych odkryć, wniosków i spostrzeżeń – archeolog Pan Grzegorz Kurka zawarł w swoim sprawozadaniu z badań przeprowadzonych na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie. Jak podkreślił Pan Grzegorz:"Dzięki badaniom Zakład Karny i miasto Nowogard pozyskały niezwykłą wiedzę na temat zamku rodu von Everstein. Odkryte zabytki obecnie znajdują się w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Stargardzie, gdzie poddawane są konserwacji. Mam równiez nadzieję, że zostaną one zaprezentowane mieszkańcom Nowogardu w niedalekiej przyszłości".

 

Tekst i foto: por. P.Sońtka

 

Recznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej