Majowe święta narodowe w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Święto Flagi

   W dniu 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto zostało uregulowane w ustawie z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP. Polskie barwy narodowe, jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne czyli wywodzą się z dwóch herbów: Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

Konstytucja 3 Maja 1791 roku

   W tym roku obchodziliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony w dniu 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nowoczesny dokument, będący drugim tego typu na świecie – zaraz po konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszym w Europie, ustalał podstawy ustroju nowożytnego w ówczesnej Polsce.

 

Test "Dzień Flagi Narodowej"

   W Zakładzie Karnym w Nowogardzie rokrocznie z okazji majowych świąt narodowych realizowane są różne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. W tym roku osadzeni pod kierunkiem wychowawców wykonali gazetki ścienne, umieszczając na nich artykuły i fotografie o tematyce patriotycznej. Natomiast redakcja Zamczyska opracowała specjalny dodatek historyczny. Opisano w nim szczegółowo historie naszych barw narodowych i znaczenie unii polsko – litewskiej. Ponadto zawarto historie: konstytucji z 1791 roku oraz powstania polskiego hymnu państwowego. Dla osadzonych, chcących sprawdzić swoją wiedzę, opracowano pierwszy test wiedzy na temat flagi narodowej. Dla uczestników przygotowano bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, oczywiście w biało-czerwonych barwach.

    Warto dodać, iż na czas wyżej wspomnianych świąt, na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej skazani zawiesili kilkumetrową flagę.


 

Tekst i foto: kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej