Nowogardzka jednostka penitencjarna w ramach ww. akcji przekazała przyłbice ochronne na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie.

     W dniu 1 czerwca 2020 r. zastępca dyrektora mjr Patryk Pruński i zastępca kierownika działu penitencjarnego por. Maciej Wójcik odpowiadając na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Pani Ewy Żylak przekazali na jej ręce 50 sztuk przyłbic ochronnych. Powyższe środki ochrony osobistej zostały wytworzone przez osoby pozbawione wolności w ramach programu resocjalizacji pn. „PRZYŁBICA".

  ,,Dziękuję bardzo za doskonałą inicjatywę i przekazanie przyłbic ochronnych. Niezwykle cieszy mnie, że udało się pozyskać środki ochrony osobistej, zwłaszcza w kontekście zbliżających się egzaminów uczniów ósmych klas” - powiedziała Pani Dyrektor Ewa Żylak.

 

Foto i tekst: kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej