W ramach współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze pełniący służbę w Zakładzie Karnym w Nowogardzie w dniu 03.11.2021 r. przeprowadzili zajęcia edukacyjno - profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Stuchowie.

   Podczas spotkania z najmłodszymi uczniami, przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych treści i materiałów, opisano codzienną pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wskazano na konieczność przestrzegania prawa. Możliwość realnego zobaczenia środków ochrony osobistej, m.in. kasku, tarczy ochronnej i kajdanek, które wykorzystywane są w codziennej pracy, była niewątpliwie największą z atrakcji. W trakcie zajęć ze starszymi klasami zaprezentowano nie tylko specyfikę pracy funkcjonariuszy, ale scharakteryzowano również typy i rodzaje zakładów karnych oraz przedstawiono etapy postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Służby Więziennej. Najistotniejszym elementem spotkania była edukacja i motywowanie młodzieży do przestrzegania norm prawnych i społecznych, co jest szczególnie ważne na tym etapie życia.

   Prowadzone przez funkcjonariuszy zajęcia to nie tylko zapoznawanie ze specyfiką służby, ale przede wszystkim kształtowanie w młodych ludziach postawy szacunku dla porządku prawnego oraz uświadamianie konsekwencji wynikających z wchodzenia w konflikty z prawem. Ukazanie więziennej rzeczywistości z pewnością skłania do głębszej refleksji. Uczniowie, zarówno młodszych jak i starszych klas, wykazywali się dużą aktywnością i wiedzą w obszarze prezentowanych treści, czego dowodem było zadawanie przez nich ciekawych i jednocześnie trudnych pytań.

   Podsumowaniem zajęć niech pozostanie stwierdzenie jednej z uczennic, która w prostym zdaniu zawarła to, o czym można mówić godzinami - "wychowawca w więzieniu uczy jak być dobrym czlowiekiem". Uczmy się więc wzajemnego dobra.

 

Tekst: st. szer. M. Martyniuk

Foto: st. szer. M. Martyniuk, st. kpr. P. Sominka, st. kpr. S. Borski

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej