W dniach 20 – 25 kwietnia 2022 r. wyznaczeni funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie przeprowadzili cykl spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych w Goleniowie.

Podczas spotkań uczniów zapoznano z obowiązkami funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach, wskazano, kto może wstąpić w szeregi Służby Więziennej oraz omówiono postępowanie rekrutacyjne. W trakcie ciekawych dyskusji scharakteryzowano przywileje funkcjonariuszy wynikające z przepisów prawa i pragmatyki służbowej oraz wskazano na korzyści płynące ze służby w formacji. Uczniów poinformowano również o możliwościach podnoszenia swoich kompetencji, kształcenia, uczestnictwa w szkoleniach oraz wstąpienia do służby kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Młodzieży zaprezentowano środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego wykorzystywane przez funkcjonariuszy podczas pełnienia obowiązków służbowych. Uczniowie otrzymali również materiały promocyjne i informacyjne.

Podczas prowadzonych działań podkreśla się w sposób szczególny, że Służba Więzienna pozostaje ważną formacją mundurową w strukturach państwa, która odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo i ochronę społeczeństwa oraz zapewnia swoim funkcjonariuszom stabilizację i możliwość rozwoju.

 

tekst: st. szer. M. Martyniuk

foto: ppor. M.Pokorski, mł. chor. M. Zapert

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej