Trwa postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej we wszystkich jednostkach organizacyjnych okręgu szczecińskiego.

      W związku z powyższym, na terenie Nowogardu pojawiły się profesjonalne banery, informujące o tym fakcie i zachęcające do wstąpienia w nasze szeregi. Na domiar tego w budynkach użyteczności publicznej tj. Ratuszu, Bibliotece Miejskiej oraz Nowogardzkim Domu Kultury na specjalnych monitorach multimedialnych prezentowane jest stosowne ogłoszenie o naborze do Służby Więziennej.

      Należy wspomnieć, iż w miesiącu marcu br. przedstawiciele administracji Zakładu Karnego w Nowogardzie byli gośćmi uczniów klas mundurowych i maturalnych w nowogardzkich Liceach Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Ponadto 9 kwietnia br. funkcjonariusze tutejszej jednostki wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji w Kamieniu Pomorskim. Podczas ww. spotkań przedstawiono osobom zainteresowanym zadania i organizację Służby Więziennej, zasady przyjęcia do służby oraz zasady funkcjonowania poszczególnych pionów służby. Dodatkowo przedstawiono informacje dotyczące możliwości kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

    Informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do  służby w jednostkach penitencjarnych można znaleźć na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce „praca” lub pod linkiem: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-nowogardzie-ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-jednostkach-okregu-szczecinskiego.


Foto: st. szer. Daria Fedeńczak


Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej