Wśród funkcjonariuszy naszej jednostki jest kilkadziesiąt osób, które regularnie niosą pomoc poprzez honorowe krwiodawstwo, więc to również ich święto.

     Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie najczęściej korzystają z możliwości oddania krwi w ramach akcji wyjazdowych autobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, który w każdym miesiącu zatrzymuje się w Nowogardzie. Czasami udają się w tym celu również do gryfickiego szpitala lub bezpośrednio do RCKiK w Szczecinie.

     Nasi funkcjonariusze są zrzeszeni w różnych klubach krwiodawstwa. Szczególnie jednak współpracujemy w tym zakresie z Klubem HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Funkcjonariusze wspierają krwiodawstwo, zarówno podczas indywidualnych zbiórek, jak i zorganizowanych akcji charytatywnych i ogólnopolskich przedsięwzięć, takich jak: Nasza Krew – Nasza Ojczyzna oraz SpoKREWnieni Służbą.

    Wśród nas znajdują się Zasłużeni Honorowi Dawcy I, II i III stopnia, a także Dawcy Szpiku. Staramy się przekazywać ideę oddawania krwi. Jako funkcjonariusze czujemy się szczególnie potrzebni i zobowiązani do tego, aby nieść pomoc innym.

 

Tekst: st. szer. M. Zapert i por. R. Simiński

Foto: archiwum ZK Nowogard

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

por. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej