Współdziałanie z podmiotami zewnętrznemu w procesie readaptacji społecznej osadzonych jest jednym z ustawowych działań jakie podejmuje Służba Więzienna.

Na terenie Zakładu Karnego  w Medyce odbyło się spotkanie robocze mające na celu rozpoczęcie współpracy z Centrum Integracji Społecznej – funkcjonującego w strukturze Caritasu Archidiecezji Przemyskiej, które jest jednym z beneficjentów współdziałających z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce wraz z wychowawczynią, która będzie koordynować przyszłą współpracę.
Planowana współpraca dotyczyć ma współdziałania w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Zgodnie z założeniami wykwalifikowany personel przemyskiego Centrum Integracji Społecznej będzie współuczestniczył w prowadzonych przez wychowawców i psychologów  oddziaływaniach poprzez prowadzenie zajęć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osadzonych a także  wspieraniu ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
Dodać należy, że planowana współpraca może objąć także funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych w ramach prowadzonych przez CIS szkoleń.

Po spotkaniu z kierownictwem jednostki, zaproszeni goście spotkali się z osadzonymi w celu przedstawienia im oferty działalności Centrum oraz odpowiadali na licznie zadawane przez skazanych pytania.
Duże zainteresowanie ze strony osadzonych profilem działalności Centrum Integracji społecznej może świadczyć o tym, że  podejmowana współpraca przyniesie wymierne korzyści mające na celu zminimalizowanie ryzyka powrotności osadzonych do przestępstwa.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: chor. Paweł Chrzanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej