W ostatnich czasie w tutejszej jednostce penitencjarnej gościliśmy kuratorów zawodowych, aplikantów kuratorskich wraz Kurator Okręgową Panią Lucyną Majer-Torba oraz Zastępcą Kuratora Okręgowego Panią Agnieszką Puchalską.

Wizyta w Zakładzie Karnym w  Medyce miała dwa aspekty.
Po pierwsze kuratorzy zwodowi brali udział w cyklicznym spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dla osadzonych w ramach realizacji programu readaptacji osób pozbawionych wolności. Wizyty te odbywają się raz na kwartał i mają na celu udzielanie informacji osadzonym w zakresie kompetencji Kuratorskiej Służby Sądowej oraz doradztwa indywidualnego.
Ponadto w ramach realizacji programu aplikacji kuratorskiej, aplikanci mieli możliwość poznania struktury jednostki penitencjarnej, ustawowych zadań Służby Więziennej oraz metod pracy pionu penitencjarnego.
Powyższe działania wynikają z zawartego porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce i Prezesem Sądu Okręgowego w Przemyślu. 

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: chor. Paweł Chrzanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej