Sztuka może być antidotum na więzienie. Jest sposobem na podtrzymanie ducha i pozwala uprawiającemu ją więźniowi odnieść sukces po zwolnieniu (Dennis Sobin)

Z takim przesłaniem osadzeni realizujący karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce przystąpili do warsztatów z zakresu sitodruku. Warsztaty stanowiły element realizowanego programu resocjalizacyjnego „Czy warto” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w oparciu o wydarzenia artystyczne odbywające się w Zakładzie i poza Zakładem Karnym w Medyce.  Uczestniczyło w nich 26 osadzonych.
Osadzeni z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone prace. Namacalnym efektem finalnym warsztatów były własnoręcznie pomalowane t-shirty, inspirowane treściami skorelowanymi z szeroko rozumianą kulturą. Napisy, rysunki i hasła umieszczone na koszulkach były dla skazanych podstawowymi wartościami, którymi kierują się w swoim życiu i które ich kulturalnie kształtują.
Pomysł na realizację warsztatów zrodził się w związku z zauważalnymi brakami skazanych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, poznawczych, emocjonalnych będących podstawą codziennej „sztuki życia” w warunkach izolacji więziennej jak i poza nią.

Oddziaływania w ramach programu „Czy warto” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w oparciu o wydarzenia artystyczne odbywające się w zakładzie i poza Zakładem Karnym w Medyce są przeprowadzane z wybranymi ośrodkami artystycznymi środowiska lokalnego. Kooperacja w takiej formie stanowi twórcze realizowanie założeń współpracy Służby Więziennej z podmiotami zewnętrznymi. Współpraca ta znacząco poszerza wachlarz możliwych oddziaływań, w konsekwencji czyniąc proces resocjalizacji osadzonych bardziej efektywnym.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Jacek Krzeczowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej