Jednym ze skutków epidemii są ograniczenia wprowadzone w jednostkach penitencjarnych, które skutkują m.in. wstrzymaniem widzeń, zatrudnienia zewnętrznego skazanych.

Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu zrekompensowanie osadzonym wprowadzonych obostrzeń, które w głównej mierze dotyczą ich kontaktów z bliskimi i światem zewnętrznym. Podstawowymi działaniami jest umożliwienie skazanym kontaktów z osobami bliskimi poprzez komunikator internetowy, rozmowy telefoniczne. Jest to szczególnie ważne w okresie świątecznym.Również ważnym elementem, który ponadto wpisuje się w prowadzone oddziaływania penitencjarne, jest prowadzenie przez wychowawców i psychologów programów readaptacji oraz zajęć o charakterze edukacyjnym. W okresie świątecznym są one ukierunkowane na tematykę zwianą z Wielkanocą. Osadzeni mieli możliwość, w ramach realizowanego programu readaptacji w zakresie przeciwdziałania postawom pro kryminalnym, wykonania dla swoich bliskich ozdób Wielkanocnych. Na okres świąt przewidziano także szeroko rozbudowaną bazę zajęć kulturalno-oświatowych o charakterze edukacyjnym. Mają one na celu przybliżenie skazanym tematyki świątecznej, która niejednokrotnie z uwagi na ich środowisko rodzinne jest dla nich czymś obcym.

Prowadzone oddziaływania mają na celu wpojenie osadzonym umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób społecznie akceptowany, a poprzez nawiązanie do polskich tradycji świątecznych również poznania bogatej historii naszych polskich zwyczajów.

 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski 
Zdjęcia: mjr  Piotr Pijanowski 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej