W dniu 03 marca 2020 roku w Zakładzie Karnym w Medyce odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora Zakładu Karnego mjr. Jackowi Szlachcicowi.

Z dniem 1 marca Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce mjr. Jacka Szlachcica. Przekazanie obowiązków odbyło się podczas odprawy służbowej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie – płk. Marka Grabka.
W trakcie odprawy  miało także miejsce uroczyste pożegnanie dotychczasowego Dyrektora jednostki płk. Roberta Żółkiewicza, który został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy. Mjr Jacek Szlachcic jest od początku swojej służby w związany z Zakładem Karnym w Medyce, gdzie przez ostatnie lata pełnił służbę na stanowisku Kierownika działu kwatermistrzowskiego.

tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: kpt. Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej