W roku 2019 w Zakładzie Karnym w Medyce zrealizowano 8 szkoleń kursowych, w których udział wzięło 71 osadzonych.

Były to  szkolenia realizowane ze środków unijnych w ramach projektu PO WER i ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Tematyka szkoleń była różnorodna i dobierana pod kątem zapotrzebowania rynku pracy, kontrahentów zatrudniających osadzonych oraz potrzeb jednostki penitencjarnej. Były to:

2 szkolenia - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej;

3 szkolenia - Operator wózków widłowych z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej;

1 szkolenie - Brukarz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej;

1 szkolenie – Spawacz;

1 szkolenie – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach prowadzonych zajęć skazani mieli możliwość przyswojenia wiedzy teoretycznej związanej z tematyką kursu oraz uczestnictwa w zajęciach praktycznych, dzięki którym nabyli umiejętności pozwalające podnieść im kwalifikacje zawodowe.
Organizowane przez Służbę Więzienną szkolenia kursowe dla osadzonych mają na celu wyposażyć absolwentów w nowe, praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu mogą oni już w trakcie odbywania kary podjąć pracę. Ponadto szkolenia te mają również wpływać na zminimalizowanie ryzyka powrotu do przestępstwa tych osób już po odbyciu kary poprzez zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia w warunkach wolnościowych

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: chor. Paweł Chrzanowski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej